Neuron WKPB (Werkplekbegeleiding)

 


Iedere gemeenten is verplicht per 1 juli 2007 tot het bijhouden van een beperkingen register en een bijbehorende registratie.
Neuron WKPB helpt u bij het ontzorgen in het beheer van deze kernregistratie van alle voorkomende gemeentelijke beperkingen.
Met gebruik van eenvoudige tekenmogelijkheden geeft u ruimtelijk aan waarop de beperking betrekking heeft zoals een perceel,
gebied of een voorgevel van een pand. Neuron WKPB zorgt hierbij voor de juiste relatie naar de percelenregistratie.

Uitgebreide info vindt u hier:

Tijdens de ééndaagse werkplekondersteuning wordt u na de installatie van de WKPB omgeving de werking uitgelegd.
Neuron WKPB richt zich op het dagelijks beheer van alle voorkomende beperking
activiteiten op een stuk grond of een daarop staand
gebouw die bij een gemeente voorkomen. Ondersteund door
slimme software leert u de beperkingen objecten eenvoudig te beheren
op basis van enkele voorbeelden of maakt u gebruik van reeds beschikbare beperkingen uit uw eigen bestaande register. Hierbij maken
we gebruik van de vele CAD en GIS functies van Neuron en beheren de geo-objecten in samenhang met andere registraties zoals de
basisregistratie kadaster (BRK). Neuron WKPB zorgt voor een eenduidige vastlegging op basis van de ruimtelijke objecten in relatie
met de actuele percelen van het Kadaster. Bij wijzigingen in de percelenregistratie heeft u hierdoor een prima beheeromgeving welke
percelen wel of niet belast moeten blijven
. Uitgangspunt hierbij is de beschikking over de actuele kadastrale percelen die opgehaald
moeten worden bij het Kadaster. Vicrea levert hier zelf de BRK Monitor voor.


Programma


 • Uitleg WKPB objecten
 • Introductie Neuron Stelsel Registratie incl. beheeromgeving
 • Algemene schermfuncties
 • Kaart en legenda onderdelen met visualisatie
 • Basis tekenfunctionaliteit
 • Gebruik van slimme werklijsten
 • Opvoeren, muteren en afvoeren van objecten op basis van praktijkvoorbeelden
 • Berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening
 • Samenhang met andere registraties zoals Basisregistratie Kadaster, BAG en BGT

 Wat leert u?


 Door het afnemen van de ééndaagse werkplekondersteuning Neuron WKPB ben je vertrouwd met het opvoeren,  muteren, opschonen
en construeren van alle voorkomende WKPB objecten in deze kernregistratie. Wij maken u wegwijs om op diverse manieren snel het juiste
resultaat te bereiken. Aan de hand van praktijkcases leert u zo efficiënt mogelijk het beheer van de WKPB objecten uit te voeren in uw
eigen omgeving. Dat kan via de administratie, geometrie of een slimme combinatie van beide. In de aparte Neuron beheeromgeving krijgt
u uitleg over de diverse relaties en rechten naar de andere registraties en het berichten verkeer naar het Kadaster.


Voor wie?


 • Gebruikers en beheerders WKPB
 • Geo-medewerkers
 • Functioneel beheerders Neuron
 • Informatieadviseurs