Neuron BAG Training (2 dagen)


Administratieve en Geografische objecten eenduidig beheren is DE kracht van Neuron BAG. Met deze
bewezen oplossing bij meer dan 200 gemeenten beheert u alle voorkomende adressen en gebouwprocessen
en loopt u vaak vooruit op de ontwikkeling van nieuwe informatiestromen.

Uitgebreide info vindt u hier:

De tweedaagse cursus Neuron BAG Gebruik richt zich op het dagelijks beheer van alle voorkomende BAG processen.
Ondersteund door slimme software leert u de BAG objecten eenvoudig te beheren voorzien van geïntegreerde geometrie.

Programma
De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie Neuron Stelsel Registratie
 • Algemene schermfuncties
 • Kaart en legenda onderdelen
 • Basis tekenfunctionaliteit
 • Gebruik van slimme werklijsten
 • Opvoeren en bewerken van objecten
 • Alle BAG processen vanuit processenhandboek
 • Bulkmutaties van objecten
 • Integratie van mutatiesignalering voor BAG versneller
 • Samenhang met andere registraties zoals BGT en WOZ waaronder;
  automatische BAG voorstellen aan BGT

Wat leert u?

Door de deelname aan de training Neuron BAG ben je vertrouwd met het opvoeren,  muteren, opschonen en construeren
van alle voorkomende BAG objecten in deze basisregistratie. Wij maken u wegwijs om op diverse manieren snel het juiste
resultaat te bereiken. Neuron BAG biedt hiervoor meerdere mogelijkheden welke in de tweedaagse opleiding uitgebreid
geoefend worden. Aan de hand van praktijkcases leert u zo efficiënt mogelijk het beheer van de BAG objecten uit te voeren.
Dat kan via de administratie, geometrie of en slimme combinatie van beide. Hierbij simuleren wij de aansluiting met de
Landelijke Voorziening zodat u direct controle heeft over het resultaat. Dit maakt Neuron BAG uniek in zijn werking.

Voor wie?

 • Gebruikers en beheerders BAG
 • Geo-medewerkers
 • Functioneel beheerders Neuron
 • Informatieadviseurs