FME Release Training

De FME Release training gaat over de veranderingen die er zijn aangebracht in de nieuwste versie van FME ten
opzichte van de voorgaande versie (Zoals beschikbaar gesteld door Safe Software). De cursus is bedoeld om
gebruikers van FME bewust en vaardig te maken met de nieuwste mogelijkheden binnen FME. Daarnaast is het
belangrijk om duidelijkheid te scheppen over de mogelijke gevolgen van deze veranderingen met betrekking tot het
gebruik van verouderde workspaces en andere versies van FME workbench of FME Server. Tevens wordt bij deze
cursus zowel de release van FME workbench als FME Server in beschouwing genomen.

Programma:

  • Nieuwste ontwikkelingen FME workbench
  • Nieuwste ontwikkelingen FME Server
  • Gebruik FME Server en FME Workbench
  • Gebruik meerdere versies

Wat leert u?

Cursisten leren welke veranderingen er allemaal zijn in de nieuwste release van FME workbench en FME Server.
Hierbij zullen de belangrijkste veranderingen allemaal worden behandeld. Hierbij zal onder andere aandacht worden
besteed aan de potentiele gevolgen van het gebruik van verschillende FME versies, en het werken met verouderde
workspaces. Hierbij wordt toegelicht hoe eventuele workspaces kunnen worden omgezet zodat ze bruikbaar zijn met
de nieuwste versie van FME workbench en FME Server. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de mogelijke
gevolgen voor het gebruik van FME Server.

Voor wie?

De training is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met FME workbench (en optioneel FME Server), die
op de hoogte willen zijn van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van FME.  De voorkennis kan opgedaan zijn door
training of door eigen ervaring. Voor de training wordt gebruik gemaakt van de voorbeelden die beschikbaar zijn gesteld
door Safe Software. Voorafgaand of tijdens de training kunt u tevens specifieke versie vragen aanleveren.