FME Raster

Deze cursus gaat over het gebruik van rasterdata binnen FME. Omdat FME goed met beide formaten kan omgaan,
maar er in de praktijk veel meer met vector tools wordt gewerkt, is het goed op de mogelijkheden van de zeer krachtige
rastertechnieken in te gaan. Deze FME training gaat uitgebreid in op de mogelijkheden die er binnen FME zijn om met
deze formaten te werken. Hierbij wordt eerst de basistheorie van zowel raster- als het vectorformaten behandeld. Er
wordt dieper ingegaan op specifieke rastertechnieken als palettes, NODATA en rasterbanden. Dan volgt een uiteenzetting
over de verschillende rasterformaten die FME ondersteunt. Verder wordt er in deze training aandacht besteed aan de
meest belangrijke raster bewerkingen en specifieke transformers voor rasterdata. Tevens zal aan het bod komen hoe er
tussen de omzetting verloopt tussen vector- en rasterdata. Deze training is bedoeld voor FME gebruikers die geïnteresseerd
zijn in het gebruik van raster en vector data, en hier meer expertise mee willen opdoen.

Programma:

  • Raster data: de theorie
  • Vector data: de theorie
  • FME supported Rasterformats 
  • Transformers voor raster verwerking    
  • Coördinatentransformaties en raster data         
  • Raster naar vector conversie, vector naar raster conversie        
  • Raster editing
  • Geometrische bewerkingen op raster data
  • Cel waarde manipulatie

Wat leert u?

Cursisten leren wat de mogelijkheden zijn om te werken met raster- en vector data binnen FME, en hoe zij dit het beste
kunnen doen.  Centraal staat een goed begrip van beide data formaten, en kennis over de meest gebruikte bewerkingen.
De cursist leert welke bewerkingen er in verschillende situaties het beste toe te passen zijn. Tevens zal de cursist wegwijs
worden gemaakt in het schakelen tussen raster- en vector data door middel van conversie methodes.

Voor wie?

De training is bedoeld voor mensen die al enige ervaring hebben met FME en meer willen weten over het werken met raster- en
vector data. Voor de training is basiskennis van de FME workbench vereist. Deze kennis kan opgedaan zijn door training of door
eigen ervaring. Voor deze training wordt gebruik gemaakt van de voorbeelden die beschikbaar zijn gesteld door Safe Software.