FME Pointcloud

Tegenwoordig beschikt FME over de mogelijkheid om met Point Clouds te werken. Hierbij kan FME verschillende
Point Cloud data formaten lezen en schrijven. Hierdoor is FME bijvoorbeeld geschikt om LiDAR data te verwerken.
Maar daarnaast is FME ook toegespitst op de bewerking en integratie van Point Clouds. Specifieke transformers
kunnen bijvoorbeeld landschapsmodellen (raster) maken, automatisch objecten uit Point Clouds halen, maar ook
Point Clouds versimpelen of samenvoegen met luchtfoto’s. Deze cursus is ervoor bedoeld om FME gebruikers die
met Point Clouds willen werken, te leren hoe dit kan met FME.

Programma:

  • Visualiseren en inspecteren van Point Clouds
  • Lezen Point Clouds
  • Schrijven Point Clouds
  • Verkleinen en combineren Point Clouds
  • Landschapsmodeleren
  • Verwerken en analyseren
  • Feature extractie
  • Valideren en inspecteren

Wat leert u?

De cursist leert hoe er binnen FME met Point Clouds kan worden gewerkt, en wat er allemaal mogelijk is. Hierbij zal
de cursus alle elementaire zaken omtrent Point Clouds behandelen. Zo zal duidelijk worden wat Point Clouds precies
zijn, wat voor verschillende formaten er zijn, en hoe deze zijn geïntegreerd binnen FME. Daarnaast is er in de cursus
aandacht voor het visualiseren en analyseren van Point Clouds. Tevens zullen de meest belangrijke Point Cloud bewerkingen
die er met FME kunnen worden gedaan worden behandeld. Samengevat, leert de cursist in deze training hoe FME kan
worden ingezet voor het werken met Point Clouds.

Voor wie?

De training is bedoeld voor FME gebruikers die al enige ervaring hebben met FME Desktop en geïnteresseerd zijn in de
mogelijkheden om FME te gebruiken voor het werken met Point Clouds. De FME kennis kan opgedaan zijn door training of
door eigen ervaring. Voor deze training wordt gebruik gemaakt van de voorbeelden die beschikbaar zijn gesteld door Safe Software.