FME Advanced Training (2 dagen)De training FME Advanced is een vervolg op de FME Basis training. Tijdens de training komen onderwerpen aan bod die
enige specialistische kennis vereisen. Veelal zijn dit de onderwerpen die in het programma zijn vermeld, maar het kan ook
zijn dat een deelnemer vastloopt bij het toepassen van FME Workbench in zijn beroepspraktijk en met specifieke vragen zit.
De trainer zal tijdens de voorbereiding van de training bij de cursisten inventariseren waar die specifieke behoeften liggen.
De opzet van de training volgt daarmee meer de lijn van ‘Capita Selecta’, waarbij 4-5 (al naar gelang de gewenste diepgang)
onderwerpen aan bod komen. Dit biedt voor de gebruiker de mogelijkheid kennis te maken met de meer geavanceerde
onderwerpen en technieken van FME Workbench, en biedt gebruikers de mogelijkheid eigen toepassingen of casussen uit te diepen.

Programma

Zonder verdere inbreng van cursisten, komen de volgende onderwerpen tijdens de cursus aan bod:

  • Published parameters
  • Performance
  • Custom transformers
  • Specifieke instellingen van Reader en Writers
  • Geavanceerde bewerking van attributen

Wat leert u?

Gebruikers verdiepen de eerder opgedane kennis vanuit de FME Basis training en de eigen praktijk ervaring. Ze krijgen daarnaast
inzicht in het sturen van het gedrag van de workbench met behulp van parameters, het vereenvoudigen van de workbench door
toepassing van custom transformers (inclusief verwijzing en doorgeven van attribuutinformatie) en het versnellen ervan door inzicht
in gevolgen van specifieke transformers en ontwerpbeslissingen op de performance. Ze krijgen beter inzicht in de toepassing van
readers en writers door toepassing van specifieke instellingen
[WS1] [WS2] . Ze krijgen indien vooraf aangegeven kennis van
specifieke technieken die toepasbaar zijn op de eigen werksituatie.

 Voor wie?

De training is bedoeld voor gebruikers van FME Workbench, die hun kennis van de applicatie willen verbreden, die hun ervaring
willen toetsen, of die het gebruik van de applicatie willen stroomlijnen of optimaliseren. Voor de training is de kennis van de
FME basis training vereist. Deze kennis kan opgedaan zijn door training of door eigen ervaring. Er wordt – voor zover beschikbaar – gebruik
gemaakt van de engelstalige, door Safe Software ter beschikking gestelde trainingshandleiding, oefenopgaven en data.